Glöm Inte Att Byta Bilens Vätskor

En bil har mycket vätskor som behöver fyllas på eller bytas. Det är inte bara bensin som behöver fyllas på i en bil, du har spolarvätska och olja som behöver fyllas på och bromsvätska och motorolja som behöver bytas. Lyckligtvis behöver du inte göra ett oljebyte för ofta och det görs ofta som en del av din normala biltjänst, men om du behöver göra det mellan tjänster kan en bensinstation enkelt fixa det för dig.

När du är igång, kom att också kontrollera dina däck och däcktrycket.

För mer info om oljebyte, besök: www.vianor.se