Vänta Inte Alltid På Servicetillfällen Enligt Bilens Servicemanual

När du köper en ny bil finns det två handböcker som följer med bilen. Du har en bruksanvisning med all viktig information om din bil och vad som gäller din specifika modell. Detta är ett viktigt dokument eftersom det informerar dig om bilens max lastvikt, trycket du borde ha i dina däck och dimensionen av däcken. Det anges vilka oljor och bränsle som du ska använda.

Du får också en servicemanual; Servicehandboken anger när du behöver betjäna bilen och vilka saker som ska kontrolleras och bytas. Den här handboken är nyckeln och bör följas. Garantin gäller kanske inte om du inte har följt den här manualen och bilens andrahandsvärde kan påverkas av dålig användning av denna manual. Det servicecenter som servar din bil bör också vara en auktoriserad serviceverkstad. Servicetillfällen tenderar att bestämmas utifrån körsträckan och är inte tidsberoende. Du bör göra ditt yttersta för att följa den här manualen och inte försök att avvika för mycket från de kilometerintervall som anges i manualen.

Förutom de intervaller som anges i handboken behöver du kanske ta bilen för ytterligare service, det beror på att alla bilar inte körs på samma vis, vi har alla olika drivrutiner och vår användning är annorlunda. Om du kör mycket ofta, men mycket korta avstånd, kan intervallet vara för långt mellan tiden och ditt slitage på vissa delar kan fortfarande vara högt. Du behöver fortfarande ett oljebyte eller byt bromsvätskor. En bra service är ett konditionstest, detta kommer att utvärdera bilens nyckelfunktioner och kontrollera alla vätskor om de behöver ändras eller fyllas på.

Däck kan också behöva servas. Du kan behöva balansera däcken, eller kontrollera justeringen. Detta kan ofta ses av ojämnt slitage över slitbanan. Korrekt omhändertagande av däck förbättrar din bils säkerhet. Kontrollera att stötdämparna är i gott skick är en annan viktig sak, om de är utslitna kommer det att påverka säkerheten. Det kommer också att minska din körkomfort, eftersom du kommer att känna ojämnheterna på vägen.

För fler tips om bilservice, besök: www.vianor.se